We zitten al 2 kalenderjaren in een bijzondere situatie. Eind 2019 heeft het bestuur een nieuwe samenstelling gekregen en is er heel veel gebeurd in de wereld. Om geïnteresseerden mee te nemen in de ontwikkelingen, is het voornemen om eens per half jaar een schrijven te publiceren om te delen wat er is gebeurd het afgelopen half jaar maar ook de plannen zijn voor de komende tijd!

Visie & kernwaarden

De van oorsprong Molukse vereniging FC Gonemo bestaat al sinds 1961 op het veld en sinds 1981 is zij formeel ingeschreven als KNVB Zaalvoetbal-vereniging. De vereniging kende vooral Molukse leden met wat enkele uitzonderingen. Tegenwoordig is het gemêleerd gezelschap waarbij erkend mag worden dat sinds de verhuizing, van de Pelkwijk naar Sporthal Winterswijk, de gemeenschapsfunctie ook erg is veranderd. Dat neemt niet weg dat ‘onze’ club nog steeds herkenning vindt in de kernwaarden en tegelijkertijd steeds meer gekenmerkt wordt als Winterswijkse vereniging. Dit is te zien in het groeiend ledenaantal en de diverse achtergronden. We kennen nu allerlei culturen maar weten ons te verbinden in de kernwaarden waar Molukkers (onze oorsprong) om bekend staan, te weten:

 • Betrokkenheid
 • Verbondenheid
 • & Respect

De vereniging weer richting geven

De samenstelling van het bestuur is sterk veranderd de afgelopen 2 jaar. Lisa Oppier en Nick Houwers zijn toegevoegd naast zittend lid Jan Willem Veenemans – Lawalata. Al snel kwamen we erachter dat veel taken bij dezelfde personen kwamen te liggen en dat er geen visie-document was om de toekomst van de vereniging eens op papier te zetten en keuzes daarop te baseren. Ook ontbeerde een heldere organisatiestructuur. Het bestuur is achter de schermen erg druk bezig geweest om vanuit het bestaansrecht en macro-ontwikkelingen een visie te ontwikkelen om zodoende de vereniging weer richting te geven. Goed nadenken over waar we voor staan, waar we voor zouden willen staan (in de nabije maar ook verre toekomst) en tegelijkertijd het allemaal draaiende houden door commissies in hun kracht te zetten en verantwoordelijkheid daar te beleggen. Een cadans van stilstaan om te leren van het verleden en de toekomst te bepalen tot aan wekelijks de gang van zaken geregeld te krijgen. Het fundament is in ieder geval gelegd.

Enkele resultaten die we de laatste 2 jaar hebben weten te realiseren zijn:

 • Visie, missie en kernwaarden geformuleerd om de vereniging richting te geven
 • Nieuwe organisatiestructuur met duidelijke portefeuillehouderschap, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Verantwoording en mandaat delegeren naar de commissies
 • Financieel boekhoudpakket met grootboekrekeningen om direct financieel inzicht/grip te hebben en daarop te kunnen sturen
 • Nieuw marketingteam met een toekomst bestendig Content Management Systeem (geïntegreerd social-media platform)
 • Dames zaalvoetbalteam FC Gonemo VR1
 • Nieuw zelf ontwikkeld tenue voor de hele club
 • Lange termijn samenwerkingen met bijvoorbeeld Leugemors
 • Verlenging van alle sponsorcontracten tot 2023
 • Vernieuwing Familie Zaalvoetbaltoernooi (ondanks dat het niet door is gegaan)

Niet alles verliep vlekkeloos

Maar niet alles verliep vlekkeloos en daar zijn we als bestuur allereerst zelfkritisch. Zo was het voetballend was het de laatste seizoenen moeilijk om doelen te stellen (en daar doen we het tenslotte voor) en zijn bepaalde plekken binnen de organisatie onderbezet om de ambities waar te maken. Er kan worden gedacht aan Sponsorcommissie, Technische commissie maar ook het Bestuur zelf want we zijn nog steeds opzoek naar een penningmeester om maar enkele te noemen. Ook het opzetten en aantrekken van jeugd stond in de steigers maar werd er helaas roet in het eten gegooid door covid-19. We bemerken hier en daar dan ook dat betrokkenheid & verbondenheid een uitdaging is en dat terwijl we dat juist als onze kernwaarden zien. Waar eerder de vrijdagavond (speelavond) de kern is van wat we doen en waar we het voor doen namelijk ‘Samen zaalvoetballen & gezelligheid’, worden we hierin helaas in beperkt. Het niet door kunnen laten gaan van het Familietoernooi is dan ook een grote aderlating omdat dit Familietoernooi laat zien dat wij als Winterswijkse vereniging en achterban uniek zijn.

We hebben elkaar nodig

Ik hoop vurig dat door elkaar meer aandacht te geven, maar ook een heldere visie, missie & kernwaarden te hebben waar we keuzes op baseren, we in staat zijn om deze tijd door te komen en weer uit te zien naar de toekomst: een verbonden lokale Winterswijkse vereniging met ‘Molukse’ kernwaarden waar eenieder die zich daarmee kan identificeren welkom bij is. Het fundament is deels gelegd en we zijn nog bezig het te versterken, daar hebben we juist jou en elkaar bij nodig!

Via deze weg willen alle sponsoren & vrijwilligers bedanken. Een sportief 2022 toegewenst en laten we samen uitzien naar 2022 om FC Gonemo verder door te ontwikkelen.
Namens het bestuur FC Gonemo,
Chesron Tetelepta
Voorzitter FC Gonemo