WINTERSWIJK – Het is weer zover, het zaalvoetbal seizoen is weer begonnen! We kunnen na een relatief korte zomer-break weer zaalvoetballen. Tijd om terug te kijken naar seizoen 2021 en uit te zien naar 2022-2023.

Seizoen 2021-2022 was een bewogen seizoen. Het is een seizoen waarin door stilstand we veel achterstallig onderhoud hebben kunnen plegen aan ons fundament maar waar de vruchten pas later geoogst kunnen worden.

De vorige keer had ik het al opgesomd: een boekhoudpakket, vernieuwde familietoernooi-reglementen, organisatiestructuur en nog veel meer. Om het seizoen aan te duiden waar we ons als vereniging in begeven gebruik ik vaak: zaaien maaien oogsten. Zoals sommigen wellicht hopen maar we zijn nog niet aan het oogsten.
Als ik vanuit voorzitterschap de helicopterview bewaak, dan dien ik te concluderen dat we in het zaai / maai seizoen zitten. We zijn nog volop aan het investeren maar ook gaan we kleur bekennen waar we op in gaan zetten en afscheid nemen van wat niet werkt.

Gonemo 1 verliep stroef en we hebben besloten te stoppen met Frencis Malawau. Hij blijft nog wel verenigingslid maar hebben we met Abdelwalid El Jadouni een meewerkend coach gevonden. De laatste wedstrijden hebben we de weg omhoog weer ingeslagen en is er tijdens de vakantie alweer hard gebouwd aan een goede selectie voor komend seizoen. We zien er naar uit om de nieuwe selectiesamenstelling weer te zien schitteren op vrijdagavond!

Gonemo 2 had gewoon te weinig wedstrijden ingepland gekregen of waarvan de tegenstanders zelf de wedstrijd annuleerden. Een aantal spelers hebben dan ook besloten te stoppen maar gelukkig hebben we weer een voltallige selectie voor komend seizoen op de been weten te brengen!
FC Gonemo 3 en 4 hadden door corona helaas allebei onderbezetting met als gevolg een hoop begrijpelijke frustratie. Overleg met leiders, coaches, bestuursleden (noem maar op) hebben we gehad en zodoende hebben we de pijn weten te mitigeren. Maar hebben we wel besloten om het huidige 3e en het oude 4e samen te voegen zodat we eerder neigen naar overbezetting dan naar onderbezetting. Petje af voor alle betrokkenen die tot deze oplossing zijn gekomen.

De FC Gonemo dames zijn wel winterkampioen geworden maar de 2e seizoenshelft zijn ze als 2e geëindigd. Desalniettemin een mooie prestatie waar spelplezier met een stukje prestatie het hoofddoel is. Komend seizoen staat er weer een goeie selectie om wekelijks te gaan vlammen in de zaal.

Zo’n 2 jaar geleden hebben we als bestuur onze ambities uitgesproken om jeugd aan te trekken en kunnen we zeggen dat komend seizoen er een FC Gonemo 4 (onder 21) in het leven wordt geroepen onder de bezielende leiding van Eli Pattiruhu! Diverse gesprekken hebben we gevoerd en Eli is bezig om de selectie nog iets breder te krijgen maar de basis is gelegd.

De Technische Commissie had afgelopen seizoen aardig wat te doen. Al het bovenstaande wat de teams raakt, zijn zij (Manuel en Remko) bij betrokken geweest in grote maar ook kleine mate. Natuurlijk kunnen we nog mensen gebruiken voor het technisch hart van de club maar we zijn blij met de energie die ze erin hebben gestoken.

De Sponsor Commissie loopt maar er zou w.m.b meer potentie in zitten als vereniging. We hebben zoveel leden en zo’n grote achterban met goede (zakelijke) contacten dat we als bestuur samen met de sponsor commissie aan het nadenken zijn hoe we dit beter kunnen inrichten en faciliteren. Naast het onderhoud van het contact, zijn we dus ook bezig met te leren van het verleden en het slimmer en toekomstbestendiger in te richten. Dat willen we doen door met sponsor-pakketten te werken zodat we de leden en achterban “enablen” om sponsoren aan te kunnen dragen maar binnen het sponsorbeleid (om conflicten met de huidige sponsoren te voorkomen). Het welzijn van de vereniging is het doel dus vandaar dat we hameren op het feit dat men de club / vereniging sponsort en dat vanuit de club-sponsoring het wel kan voortvloeien naar een team maar op deze manier waarborgen we dat het afgestemd is op elkaar. Zo kunnen wij als vereniging zaalvoetbal aanbieden aan de Winterswijkse sport-diversiteit, juist door de ondersteuning van lokale sponsoren.

In overleg met de gemeente zijn de trainingen verplaats van 19.30 uur naar 20 uur! Dat betekent in ieder geval dat we het hele veld behouden maar toch de gemeente en diens planning met/voor andere verenigingen tegemoet konden komen. Je bent welkom om lekker het ongezonde weekend eruit te voetballen! Jaimi Nobes is en blijft de trainingscoördinator en hij zorgt dat alles erom heen geregeld is.

Familietoernooi 2022 gaat als het goed is weer plaatsvinden. De 2 voorgaande edities konden helaas door Covid niet doorgaan maar we hebben, in samenspraak met de familie-vertegenwoordigers, het reglement eens goed onder de loep genomen en het toekomstbestendiger gemaakt van uitgaande dat dit een positief effect op de familiesfeer en het toernooi gaat hebben. Markeer daarom 10 december maar alvast in uw agenda, want dit gaat een fantastisch feest worden.

Al met al is het komend seizoen nog steeds het zaai / maai seizoen. Ondertussen zullen we tussentijds de balans opmaken om te kijken of we nog de juiste koers varen. Dan rest mij nog te zeggen: Een sportief seizoen 2022/2023 toegewenst en wellicht, wellicht tot snel in de Sporthal om onze teams aan te moedigen!

Namens het bestuur,


Chesron Tetelepta
Voorzitter FC Gonemo