Missie & Visie

‘Het beoefenen en bevorderen van de zaalvoetbalsport in al zijn verschijningsvormen met uitzondering van de beroepssport’


F.C. Gonemo is van oorsprong een Molukse zaalvoetbalvereniging, telt zo’n 80 actieve leden en is daarmee de grootste zaalvoetbalclub van Winterswijk. ‘De vereniging heeft ten doel: het beoefenen en bevorderen van de zaalvoetbalsport in al zijn verschijningsvormen met uitzondering van de beroepssport.’ Het organiseren van evenementen op het gebied van zaalvoetbalsport behoort ook tot de doelstellingen van deze vereniging.

De Molukse roots zijn zichtbaar maar tegelijkertijd zijn er diverse nationaliteiten vertegenwoordigd bij F.C. Gonemo wat resulteert dat wij aansluiting vinden bij de Winterswijkse sportverenigingen. Respect, betrokkenheid en verbondenheid zijn de belangrijkste kernwaarden die het bestuur heeft gesteld. FC Gonemo wil die vereniging zijn waar men, die deze drie kernwaarden omarmt, zich mee kan identificeren. In alles wat wij doen en nastreven dienen deze kernwaarden in acht te worden genomen.Om de kernwaarden vorm te geven, heeft F.C. Gonemo de volgende 10 ambities opgesteld:

  1. Faciliteren van de zaalvoetbal sport
  2. Transparantie binnen de vereniging
  3. Vernieuwde communicatielijnen inzetten
  4. Een veilig zaalvoetbal klimaat creëren
  5. De betrokkenheid en verbondenheid met de vereniging stimuleren
  6. Doorstroom van talentvolle jeugdspelers actief stimuleren
  7. Bijdragen aan de sportactiviteiten die Winterswijk biedt
  8. Het waarborgen van het jaarlijkse familie zaalvoetbaltoernooi
  9. Een breed fundament neerzetten
  10. Jeugd vroegtijdig betrekken om de toekomst te waarborgen

De vrijwilligers vanuit verschillende families en betrokkenen vormen samen het fundament van onze gemeenschap. F.C. Gonemo zal zich de komende jaren inzetten om de ambities te bewerkstelligen en succes, in welke vorm dan ook, te behalen.